Bank zegt Hypotheek op

Wat moet u doen als de bank uw hypotheek opzegt? Ook bij een geringe betalingsachterstand wordt de hypotheek vaak al door de bank opgezegd. Hoe voorkomt u een executieveiling die meestal leidt tot een restschuld?

Kan een hypotheek zomaar worden opgezegd?

Op grond van artikel 35 Algemene Bankvoorwaarden kunnen duurovereenkomsten te allen tijde worden opgezegd. De rechtsgrond voor opzegging van hypotheken is vaak ook gelegen in artikel 21 Algemene Bankvoorwaarden: “Indien de cliënt na ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de bank, is de bank bevoegd haar vorderingen op de cliënt onmiddellijk opeisbaar te maken. Zodanige opzegging dient schriftelijk te geschieden en de reden van opzegging te vermelden.” De hypotheekverstrekker (meestal de bank) dient bij opzegging van de hypotheek de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. De bank heeft een vergaande zorgplicht.

Ga er niet automatisch van uit dat de opzegging van de hypotheek rechtsgeldig is. Rabobank bijvoorbeeld werd in februari 2013 door de rechtbank Rotterdam veroordeeld een opzegging van een bedrijfskrediet ongedaan te maken. Win juridisch advies in over uw mogelijkheden als een bank afscheid van u wil nemen.

Bij een opzegging van de hypotheek moeten alle relevante belangen worden afgewogen, dus ook uw belang om voldoende tijd te hebben om een andere bank/ hypotheekverstrekker/ financier te vinden om zo veiling tegen een veel lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer te voorkomen. Het belang van de bank om haar financiële risico’s te kunnen beperken weegt echter zwaar.

Wellicht kunnen in overleg met de bank en andere partijen plannen worden gemaakt voor een herfinanciering of doorstart en kan veiling of faillissement worden voorkomen. Dreigt uw hypotheek te worden opgezegd of is uw hypotheek opgezegd, dan is het raadzaam om uw juridische mogelijkheden (ook gelet op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid) goed in kaart te brengen. Advocatenkantoor Both onderhandelt voor u met de bank en start waar nodig een kort geding, verzoekschriftprocedure of bodemprocedure.

Advocatenkantoor Both is gevestigd in Utrecht en Amsterdam en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Het kantoor is al jaren huisadvocaat voor een groot aantal ondernemers en particulieren. Advocatenkantoor Both biedt tegen zeer scherpe tarieven creatieve oplossingen voor ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Mond-tot-mondreclame is een belangrijke reden voor de groei van het kantoor. Zie ook referenties.

Neem voor een geheel vrijblijvende nadere kennismaking contact op via telefoonnummer 030-3030059 (Utrecht) of 020-3030200 (Amsterdam) of via both@advocaatboth.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Wilt u juridisch advies?


  Uw vraag:

  Naam:

  Telefoonnummer:

  Email:

  BEL ME NU
  +
  Bel mij!