Billijke vergoeding/ ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding – Wat is een billijke vergoeding?

Als een ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de rechter aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen.

Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding zijn voor de rechter onder meer de volgende gezichtspunten van belang:

  • alle omstandigheden van het geval
  • hoe lang zou de arbeidsovereenkomst zonder het ontslag naar verwachting nog hebben geduurd
  • heeft de werknemer al ander werk
  • heeft de werknemer materiële schade geleden
  • wat zijn de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt
  • lijdt de werknemer pensioenschade

Ook als u onderhandelt over een vaststellingsovereenkomst (VSO), is het goed om ook rekening te houden met de uitkomst van een eventuele ontslagprocedure bij de rechter. De kansen/ risico’s op een billijke vergoeding moeten ook worden meegewogen bij het onderhandelen over een VSO.  Ook verder zijn er vele aandachtspunten en onderhandelingspunten bij een VSO.

Neem contact op met Advocatenkantoor Both als u te maken krijgt met ontslag.