Executieveiling – Bieden via internet

Een executieveiling leidt vaak tot een restschuld van de eigenaar van de geveilde woning of het geveilde bedrijfspand. Bovendien is het kopen van onroerend goed via een veiling vaak onaantrekkelijk voor potentiële kopers door de hoge kosten en risico’s die hier aan verbonden zijn.

Sinds 1 januari 2015 is de mogelijkheid om via internet te bieden bij wet geregeld. Daarmee krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden.

De notaris bepaalt via welke website kopers kunnen bieden. Een internetveiling moet veilig, toegankelijk en betrouwbaar zijn. Bieders mogen de gang van zaken niet manipuleren en back-ups moeten voorkomen dat veilinggegevens verloren gaan. Verder moeten belangstellenden het aanbod van te veilen huizen makkelijk kunnen bekijken. Pas als iemand wil gaan bieden, wordt hij verplicht zich te registreren. Daarna worden de biedingen ingevoerd.

De veiling moet worden aangekondigd op een website in plaats van in een lokaal dagblad, en de voorwaarden moeten nu minstens dertig in plaats van slechts acht dagen voor de veiling worden bekend gemaakt. Bieders hoeven nu hun huis niet meer te verlaten voor de veiling, kunnen op meerdere veilingen tegelijk participeren en op ieder moment meedoen.

Ook is er een nieuwe regeling getroffen die bepaalt dat bij het kopen van een woning aan de koper duidelijk moet worden gemaakt welke kosten aan de koper in rekening mogen worden gebracht. De koper wordt tevens een indicatie gegeven van de maximale hoogte van deze kosten.

Verder is bepaald dat het risico pas over gaat op de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing. Deze verlate risico-overgang zorgt ervoor dat het risico van beschadiging of verlies van de woning pas voor de koper komt wanneer hij de woning geleverd heeft gekregen.

Sinds 1 januari 2015 zijn de eigenaar en gebruikers van het te veilen pand verplicht mee te werken aan bezichtigingen, waardoor makelaars en banken de kans wordt geboden open dagen te organiseren en bezoekers informatie kunnen inwinnen over een eventuele hypotheek.

Of er daadwerkelijk meer particulieren zullen deelnemen aan de veilingen en of de opbrengst van de verkoop daardoor zal stijgen, moet nog blijken.

Als uw woning of bedrijfspand dreigt te worden geveild blijft het raadzaam om degelijk juridisch advies in te winnen over uw mogelijkheden. Een veiling is niet altijd onvermijdelijk en kan in een aantal gevallen worden voorkomen of uitgesteld.

BEL ME NU
+
Bel mij!