Executieveiling voorkomen – juridisch advies

Kan ik een executieveiling tegenhouden of voorkomen?

Zowel individuele woningbezitters als eigenaren van een beleggingspand en/ of bedrijfspand kunnen hiermee te maken krijgen. Wanneer de bank uw hypotheek of hypotheken opzegt is het niet gemakkelijk om elders een hypothecaire lening te verkrijgen. Kan een hypotheek zomaar worden opgezegd? Wat zijn de juridische mogelijkheden als een executieveiling is aangekondigd? Welke advocaat moet u inschakelen als een executieveiling dreigt? De opzegging van hypotheken wordt vaak gebaseerd op artikel 21 Algemene Bankvoorwaarden: “Indien de cliënt na ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de bank, is de bank bevoegd haar vorderingen op de cliënt onmiddellijk opeisbaar te maken. Zodanige opzegging dient schriftelijk te geschieden en de reden van opzegging te vermelden.” De hypotheekverstrekker (meestal de bank) dient bij opzegging van de hypotheek de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. De bank heeft een vergaande zorgplicht.

Win juridisch advies in bij een (dreigende) executie veiling

Ga er niet automatisch van uit dat de opzegging van de hypotheek rechtsgeldig is maar win juridisch advies in over uw mogelijkheden. Ook als de opzegging rechtsgeldig is bent u nog niet vogelvrij verklaard. Ook een executieveiling kan misbruik van recht opleveren. De kort geding-rechter kan dan de veiling verbieden of enige tijd uitstellen. Ook kan schadevergoeding van de bank worden gevorderd. Bij een opzegging van de hypotheek moeten alle relevante belangen worden afgewogen, dus ook uw belang om voldoende tijd te hebben een andere bank/ hypotheekverstrekker/ financier te vinden om zo veiling tegen een veel lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer te voorkomen. Het belang van de bank om haar financiële risico’s te kunnen beperken weegt echter zwaar.

Dreigt uw hypotheek te worden opgezegd of is uw hypotheek opgezegd dan is het raadzaam uw juridische mogelijkheden (ook wat betreft onderhandse verkoop of herfinanciering) goed in kaart te brengen. Aangezien bij een executieveiling veel korte juridische termijnen gelden is het zaak meteen een deskundig advocaat in te schakelen. Advocatenkantoor Both onderhandelt voor u met de bank en start waar nodig een kort geding, verzoekschrift- of bodemprocedure.

Klantervaringen:

Zoals Mr. Both zijn visie beschrijft, zo heb ik hem ook mogen ervaren. Na meerdere malen gepoogd te hebben een advocaat te vinden die samen met mij op daadkrachtige wijze kon ‘strijden’ voor het behoud van mijn woning, vond ik deze eindelijk in Mr. Both. Eerlijke en realistische adviezen, te allen tijde bereikbaar of een snelle terugkoppeling en met name een advocaat die openstond voor mijn eigen visie en ideeën om zo samen tot de beste strategie te komen. Door de realistische doelen en het doorpakkende en doorvragende karakter van Mr. Both is mijn zaak tot een goed einde gekomen. Ook nu mijn zaak ten einde is kan ik blijven rekenen op de inzet van Mr. Both en een beroep op hem doen zonder dat hij vergeet wie zijn cliënt is en waar de zaak om draait.

Over Advocatenkantoor Both

Advocatenkantoor Both is gevestigd in Utrecht en Amsterdam en gespecialiseerd in het financieel recht. Het kantoor is al jaren huisadvocaat voor een groot aantal ondernemers en particulieren. Advocatenkantoor Both biedt tegen zeer scherpe tarieven creatieve oplossingen voor ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Mond-tot-mondreclame is een belangrijke reden voor de groei van het kantoor. Zie ook referenties. Neem voor een nadere kennismaking contact op via telefoonnummer 030-30 30 059 (Utrecht) of 020-30 30 200 (Amsterdam) of met Koen Both via both@advocaatboth.nl

BEL ME NU
+
Bel mij!