Bij het sluiten van een VSO (vaststellingsovereenkomst) in het arbeidsrecht is het belangrijk dat u uw rechten goed kent. U weet dan wat u wint (of weggeeft). Enkele aandachtspunten in het arbeidsrecht zijn:

  • Werknemers hebben bij ontslag op initiatief van de werkgever in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding, tenzij werkgever en werknemer andere afspraken maken. Ook bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet is meestal geen transitievergoeding verschuldigd;;
  • Soms heeft een werknemer naast de transitievergoeding recht op aanvullende ontslagvergoedingen;
  • De termijn voor het starten van een rechtszaak over ontslag en ontslagvergoedingen bedraagt vaak niet meer dat twee of drie maanden, gerekend vanaf de ontslagdatum;
  • Afspraken over beëindiging van een arbeidsovereenkomst kunnen in de regel binnen twee, en soms zelfs drie weken, worden herroepen. Een werknemer kan ook binnen deze termijn terugkomen op een instemming met een opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  • De aanzegverplichting bij de beëindiging van een contract voor bepaalde tijd;
  • Er bestaan diverse mogelijkheden om beslissingen van het UWV of de rechter aan te vechten, bijvoorbeeld door hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad.

Als u met een ontslagkwestie wordt geconfronteerd, is het zaak om direct contact op te nemen met een in het ontslagrecht gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht. Zo kan de beste strategie worden bepaald en op tijd de juiste procedure worden gestart.
Advocatenkantoor Both helpt u graag als u met ontslag te maken krijgt of als u advies wilt over uw arbeidsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan advies over de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding, proeftijd, de regels over transitievergoeding, de opzegtermijn en het aantal contracten voor bepaalde tijd.